Zakelijk

De ondernemer en de onderneming.

U bent als ondernemer dagelijks druk in de weer om uw onderneming te laten groeien en gezond te houden. Dit is een meer dan dag vullende taak.

Helaas staat uw onderneming ook bloot aan allerlei risico’s van buitenaf of van binnenuit.

Velen van deze risico’s zijn niet te vermijden, maar met de juiste kennis van zaken, wel af te dekken.

Wij hebben een aantal kerncijfers voor u op een rij gezet.
Wist u dat er in het jaar 2012 in Nederland 35.815 branden zijn geweest, wat neer komt op een gemiddelde van 98 branden per dag. De totale schadelast bedroeg € 765.000.000,– waarvan € 700.000.000,– voor rekening van bedrijven kwam.

Het ontbreken van een brandverzekering, of een niet toereikende verzekering kan uw onderneming, van het ene op het andere moment, in zeer zwaar weer brengen of erger.

Naast de materiële schade krijgt u, tijdens het herstel van deze schade, ook te maken met de vaste kosten welke doorbetaald moeten worden, zonder dat uw onderneming omzet genereert. Het hebben van een goede bedrijfsschadeverzekering, welke de brutowinst verzekerd, is van cruciaal belang.

Ook van binnenuit loopt uw onderneming risico’s, zeker als gaat om verzuim als gevolg van ziekte of ongeval van, zowel uw personeel als uzelf. Het (langdurig) uitvallen van een medewerker kan grote financiële gevolgen hebben. U heeft uiteindelijk (tijdelijke) vervanging nodig voor de continuïteit,  terwijl u de zieke werknemer ook dient door te betalen. Het verzuimpercentage in 2013 bedroeg 3,8%. Dit betekent dat op iedere 1.000 werknemers er 38 thuis zitten.

Een groot misverstand bestaat op dit gebied nog bij de zogenaamde nul uren contracten want deze zouden niet verzekerd hoeven te worden. Indien een werknemer aannemelijk kan maken dat er sprake is van een langer lopend contract met een aantoonbaar gemiddelde, wordt u verplicht ook bij ziekte door te betalen.

Een goede ziekengeldverzekering en Arbodienst zijn onmisbaar.

Graag willen wij u als ondernemer van dienst zijn met een goed advies op alle risico gebieden. Uiteraard laten wij de regie bij u, maar kunnen en willen wij u wel ontlasten van bepaalde taken om u in de gelegenheid te stellen, meer tijd te besteden aan het ondernemen.