Woning- en inboedelverzekering

Voor sommigen zijn verzekeringen een noodzakelijk kwaad en voor enkelen zelfs een reden tot ergernis.

De cijfers tonen echter aan, dat het hebben van de juiste verzekering voor meer dan 100.000 gezinnen per jaar een redding en een zegening is.

Wist u, dat in 2012 ongeveer 42.000 woninginbraken hebben plaatsgevonden wat neerkomt op een gemiddelde van 115 inbraken per dag.

Het aantal branden in 2012 bedroeg 35.815 wat betekent een gemiddelde van 98 branden per dag. De schadelast voor woningbranden bedroeg € 65.000.000,– wederom alleen in 2012.Bij deze cijfers zijn alle bijkomende schades als gevolg van bijvoorbeeld storm, water, ruitbreuk et cetera buiten beschouwing gelaten.

Het hebben van de juiste verzekering is dus van groot belang.

Het afsluiten van een verzekering via internet is soms heel simpel. In geval van schade zal blijken of deze, zonder advies afgesloten verzekering, de juiste keuze is geweest.

Wij adviseren u graag bij het afsluiten van de juiste verzekering, om er voor te zorgen dat u niet voor vervelende situaties komt te staan in geval van een schad

Voorbeelden van particulieren verzekeringen